Kreslicí plátno 101Provádíme revize a kontroly komínů. Rozdíl mezi kontrolou a revizí spalinové cesty stanoví vyhláška č.34/2016 Sb o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Vyhláška předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů paliv, kouřovodů a komínů a povinnost provést kontrolu spalinových cest definuje následovně:

Výkon připojeného spotřebiče palivČinnostDruh paliva připojeného spotřebiče paliv
PevnéKapalnéPlynné
Celoroční provozSezónní provozCeloroční provozSezónní provoz
do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty 3 × za rok 2 × za rok 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
Kontrola spalinové cesty 1 × za rok 1 × za rok 1 × za rok
nad 50 kW Čištění a kontrola spalinové cesty 2 × za rok 1 × za rok 1 × za rok

Kontrola spalinové cesty se provádí následovně:

  • posouzením bezpečného umístění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče paliv
  • posouzením komína, zejména z hlediska jeho požární bezpečnosti a provozuschopnosti
  • posouzením, zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím, čistícím a kontrolním místům
  • posouzením zajištění požární bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty vodorovnými a svislými stavebními konstrukcemi, půdním prostorem nebo střechou a vývodů spalin obvodovou stěnou stavby
  • posouzením jejího stavebně technického stavu.

Cena kontroly komínu

Cena kontroly komínu: 850,- + doprava 10,- Kč na Km - start z obce Suhrovice + DPH

Objednat kontrolu komínu