JAK POZNÁM, ŽE JE POTŘEBA REKONSTRUOVAT KOMÍN?

Nadstřešní část komínu je nejvíce namáhanou částí, působí na ni povětrnostní vlivy, spaliny a kondenzát, který vzniká vlivem ochlazování komínu v nadstřešní části, proto je ve většině případech nutnost rekonstrukce viditelná již při prvním pohledu na komín.

 

Nejčastější závady komínu:

· rozpadlé zdivo (cihly) nebo krycí deska či dokonce prasknutí nadstřešní části
· vypadaná malta ze spár
· prasklé komínové vložky
· prosakující dehtové skvrny skrz zdivo stékající po komínu
· v místnostech kudy prochází komín je cítit sirný zápach
· unikání kouře do místnosti při přikládání
· nedostatečný tah při výměně spotřebiče či změně paliva
· nefunkční oplechování

Špatný stav nadstřešní části ohrožuje funkčnost celého komína. Vždy je lepší udržovat nadstřešní část komínu průběžně, než čekat na vyloženě havarijní stav, kdy je pak již nutné celou horní část komína zbourat a postavit znovu. V případě neřešení takového stavu může dojít k uvolnění části zdiva či dokonce k pádu celé nadstřešní části a následkem je vážné poškození střechy a ohrožení bezpečnosti a zdraví lidí!

ALE CO S TÍM?

Jak vyřešit nevyhovující stav nadstřešní části komínu závisí na jejím stavu, míře poškození a finančních možnostech zákazníka. Nutností je také zjistit, jestli je nevyhovující pouze nadstřešní část komínu nebo je nutné rekonstruovat celou spalinovou cestu vložkováním případně i vyfrézováním.

Oprava nadstřešní části komínu:

V případě méně závažného poškození menšího rozsahu je možná oprava např.:
· vyspárování zdiva
· výměna prasklé vložky*
· výměna krycí desky
· osazení ukončovacího límce a nerezové stříšky
· zateplení nadstřešní části
· oprava či provedení vhodné povrchové úpravy komína
· oprava či výměna oplechování komínu

*Často se setkáváme s tím, že je poslední vložka prasklá z důvodu, že je nesprávně provedená krycí deska a není dodržena dilatace mezi komínovou vložkou a krycí deskou - vložka byla zabetonována do krycí desky, vlivem ohřátí spalinami se komínová vložka roztahuje a pokud se nemá kam roztáhnout, tak praskne.

Ubourání nadstřešní části a výstavba nové:
V případě závažnějšího poškození, je vhodnější nadstřešní část (buď pouze část nebo dokonce celou část komínu na půdě) zbourat a vystavět znovu.

Varianty čím ji nahradit jsou:

Vyzdění z komínových tvárnic, uvnitř musí být keramická či nerezová vložka obalená komínovou izolací. Takto nově postavená nadstřešní část musí být co nejdříve oplechována a povrchově upravena vhodnou úpravou odolnou vůči povětrnostním vlivům (více o různých povrchových úpravách komínu, včetně fotografií naleznete v sekci montáže komínů).
Nahrazení nadstřešní části nerezovým izolovaným nástavcem.
Pokud je čištění komínu ze střechy obtížné či nemožné, je nutné u obou variant osadit do spalinové cesty kontrolní čistící dvířka.
Varianta ubourání je samozřejmě výhodnější z hlediska životnosti nově postavené části.

ÚPRAVY A OPRAVY SOUPOUCHŮ A DVÍŘEK

Při změně spotřebiče je častým jevem, že je potřeba jiný druh připojení pro spotřebič (sopouch 90°/ 45°), sopouch nebo čistící díl jsou potřeba v jiné výšce, z jiné strany komínu nebo v jiném podlaží než bylo při původním spotřebiči.

Pokud tuto změnu nelze vyřešit kouřovody nebo vybetonováním soklu pod nový spotřebič, je v takovém případě nutné přistoupit k vysekání nového otvoru pro sopouch nebo čistící dvířka do stávajícího zdiva či komínové vložky.

V případě prasklého sopouchu se nevyhovující vyseká a nahradí opravou sopouchu.

Tyto stavební zásahy sebou vždy nesou značné riziko možnosti poškození komínu a jeho statiky, proto toto řešení doporučujeme dělat pouze v krajním případě, pokud není jiná možnost řešení.
Takovýto zásah je finančně i časově náročný a nelze zaručit dobrý výsledek prací - tyto práce provádíme pouze po odsouhlasení zákazníkem, že dílo bude bez záruky výsledku a na jeho zodpovědnost!