Kreslicí plátno 101Provádíme revize a kontroly komínů. Rozdíl mezi kontrolou a revizí spalinové cesty stanoví vyhláška č.34/2016 Sb o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Vyhláška předepisuje pravidelné čištění a kontroly všech spalinových cest, tj. spotřebičů paliv, kouřovodů a komínů a povinnost provést revizi spalinových cest definuje následovně.

 

REVIZE KOMÍNU (SPALINOVÝCH CEST) A KDY JE NUTNÉ JI PROVÉST

Revizi spalinové cesty je nutné provést v těchto situacích:

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
  • po komínovém požáru
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

V případě požáru, pokud bude zjištěno, že komín neměl provedenou povinnou revizi nebo pravidelnou kontrolu nehradí pojišťovny vzniklé škody.

 

Cena revize komínu

Cena revize komínu: 2400,- Kč + 10,- Kč na Km - start z obce Suhrovice + DPH

Objednat revizi komínu